We will call you
Name Surname
PhoneNumber
E-Mail
Call Time
,Muratağa, Sandallar ve Atlılar Köyleri ile Şehitlik Ziyareti

     St. Barnabas İkon ve Arkeoloji Müzesi

     Salamis Antik Harabeleri ve Roma Şehir Tiyatrosu

     Lala Mustafa Paşa Camii

     Mağusa Surları

     Namık Kemal Zindanı ve Müzesi

     Venedik Sarayı Kalıntıları

     Canpulat Paşa Mezarı ve Türbesi

     Othello Kalesi

     Sinanpaşa Camii

     Kapalı Maraş Sınır Bölgesi (Panoramik)

 

Gazimağusa Tarihçesi: Mağusa'nın MÖ 3'üncü yüzyılda Ptolemus krallarından Philadelphus tarafından kurulduğu ve kralın yeni kente kız kardeşi Arsinoe'nin adını verdiği söylenir. Salamis'in MS 648'de Araplar tarafından yakılıp yıkılması üzerine oradan göçen halkla büyüyen kent küçük bir liman kentine dönüşmüştür. Sultan II. Selim’in ordusu geldiğinde, Gazimağusa surları 10 ay direnir ve 1 Ağustos 1571 yılında Lala Mustafa Paşa komutasında kale fethedilir. Osmanlı döneminde Gazimağusa ve limanı önemini yitirir. Kaybedilen önem İngiliz zamanında geri kazandırılıp yerli halktan birçok kişi orada çalışır. 1974 Barış Harekâtı esnasında Kıbrıslı Türklerin Rumlara karşı gösterdiği direniş nedeniyle, harekât sonrası kente ‘’Gazi’’ unvanı verildi. Gazimağusa, turistik ve sosyal yapısı, tarihi ve adadaki konumu ile sadece Kıbrıs için değil, dünya için ender bir önem taşımaktadır.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar Köyü; burada Türk Halkı 14 Ağustos 1974 İkinci Barış Harekatında Rumların katliamına maruz kalmışlar ve harekat bitiminde ortaya çıkarılan toplu mezarlardan şimdi şehitlik olan alanlara nakledilmişlerdir. Her iki şehitlikte de onları ebedileştiren birer anıt yapılmış ve 1980 yılında ise çevre duvarları yapılarak şu andaki görünümlerine kavuşturulmuştur.

18 Ağustos 1974’ün en sıcak günlerinden birini yaşıyordu. Etrafta gölge verecek tek bir ağaç yoktu. Kızgın güneş altında kan ter içinde toprak temizleyenler, her kürek daldırışlarında yeni bir cesede rast geliyorlardı.

Tüyler ürpertici bu vahşet yabancıların da yüzlerinde nefret çizgilerini kabartıyordu. Hele sımsıkı bağrına bastığı memedeki çocukla ortaya çıkan talihsiz anne ve yavruya kıyan ellerin ancak vahşi hayvan tırnakları olabileceğini düşünenlerden yabancı bir gazeteci fenalık geçiriyordu.

80’lik ihtiyarlar, genç kadınlar, baharının eşiğinde gençler yan yana konuyor, işlenilen cinayet günü köyden uzak olan akraba ve yakınları bunların üzerine düşerek çürümeye yüz tutan yüzleri öpüyor, bayılanlar, ayyuka çıkan feryatlar Rum vahşetini dünyaya ilan ediyordu.

Muratağa, Sandallar Şehitliğinde 89, Atlılar Şehitliğinde ise 37 şehidimiz yatmaktadır. Ayrıca Atlılar Şehitliğinde 1958 EOKA tedhiş olaylarında Rumlar tarafından şehit edilen 3 soydaşımızın kabirleri mevcuttur.

St. Barnabas İkon ve Arkeoloji Müzesi; Aziz Barnabas Manastırı ile Kilisesi, Aziz Barnabas’ın adına yapılan Kıbrıs’taki en önemli dini yapılardan biridir.

Salamis Antik Harabeleri ve Roma Şehir Tiyatrosu: Antik Salamis kenti başta bir Aka kolonisi olarak kurulmuştur. Yunanistan’daki Salamis adasının kralı Telamonun oğlu olan Tekfros kentin efsanevi kurucusu olarak biliniyor. M.S. 647 yılından sonra aralıklarla devam eden Arap akınları, depremler ve limanın kum ve çamurla tıkanması sonucu şehri herkes terk eder. Böylece, bu gün ki Gazimağusa şehrinin durduğu yerde bir yerleşim yeri oluşmuş olur. Günümüzdeki Salamis Antik Kenti’nin kalıntılarını ve özelliklerini yerinde görmenizi tavsiye ederiz.

Lala Mustafa Paşa Camisi (Saint Nicolas Katedralı); Gazimağusa, Namık Kemal Meydanı’nda Lüzinyan Döneminde gotik mimarı yapıtıyla 1298 - 1312 yılları arasında St. Nicolas Katedrali adıyla yapılmış bir yapıdır. Osmanlı’nın Gazimağusa kuşatması sırasında top atışlarıyla hayli zarar gördüğünden, kentin ele geçirildiği 1 Ağustos 1571 tarihinden sonra Sinan Paşa’nın emriyle, mihrap ve minber eklenerek camiye çevrilmiş ve Lala Mustafa Paşa’nın 17 Ağustos 1571 Cuma günü II. Sultan Selim’in adına burada okuttuğu hutbeyle ibadete açılmıştır.

Namık Kemal Zindanı ve Müzesi; Tanzimat dönemi edebiyatının meşhur gazeteci ve şair olan Namık Kemal, Tiyatroyu yeni fikirlerini yaymak için iyi bir vasıta olduğunu kabul ederdi, Yazar 1 Nisan 1873 tarihinde İstanbul gedik paşa Tiyatrosu’nda Vatan yahut Silistre’de vatanseverlik oyununun oynamasından sonra 5 Nisan 1873 tarihinde Kıbrıs’a sürülmüştü. Gazimağusa’da mevcut bulunan bu zindanda 38 ay süren sürgün hayatından sonra 3 Haziran 1876 tarihinde V. Murat tarafından affedilerek İstanbul’a geri döndü. Bugün, zindan ve zindana bitişik duran bu bina, Namık Kemal'in yaşamı ve eserleri hakkında bilgilere ulaşılabilen bir müze olarak ziyaretçilere açılmıştır.

Canbulat Türbesi ve Müzesi; Osmanlıların Mağusa’yı fethi sırasında en şiddetli çarpışmaların olduğu sırada savaşırken, bir kılıç darbesi ile kafası kesildi. Halk arasında kafasını kolunun altına alarak çarpışmaya devam ettiği şeklinde bir efsane yayılmıştır. Şehit düştüğü yerde şu anda türbesi bulunmakla birlikte etnografik ve arkeolojik eserler de sergilenmektedir.

Othello Kalesi; 14. yüzyılda Mağusa limanı korumak amacıyla Lüzinyanlar tarafından inşa edilmiştir. Etrafında derin hendek olan bu kule, koruduğu Kara ve Deniz kapıları ile beraber, surlarla çevrili kentin iki ana giriş kapılarının biriydi. Kalenin adı, Shakespeare’nin yazdığı tragedyadan almaktadır. Oyunun kahramanı olan Othello’nun yer aldığı sahnelerin bir bölümü ‘Kıbrıs’ta bir liman kentinde’ geçmektedir.

Sinan Paşa Camii (St. Paul ve Peter Kilisesi); Suriye’den gelip Gazimağusa’ya yerleşen tüccar, Simone Nostrano’nın yaptığı bağış parasına 1360 yılında kurulmuş. Osmanlının, Mağusa fethindeki (1570 - 1571) bombardımanına rağmen bina, sağlam yapısı ile ayakta kalmayı başarmış…  Genel iç görünümü sade olup, tavanı düz sütunlara oturtulmuş. Ada, Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirildikten sonra, bina Camii olarak kullanılmaya başlamış. Kuzeydoğu duvarının önünde eskilerde bir Osmanlı çeşmesinin olduğu kimi fotoğraflarda görülmektedir. Akkule Mescidinin özgün kapısı harap olduğundan kapının yerine XVIII. yüzyılda yeni bir kapı yapıldı. Bu kapının üzerinde duran mermerde “Camiler Allaha vakfedilmiş olduğundan Allahtan başka kimseye tapmayınız.” ayeti yazılıdır. Mihrap üstündeyse yazılı tablet bulunmaktadır.

Kapalı Maraş Sınır Bölgesi (Panoramik); Özellikle, 1969-1970 yılları arasında Beyrut'da süren savaştan dolayı Beyrut'un önem kaybetmesiyle Maraş, dünyanın en ünlü eğlence ve turizm merkezlerinden biri olarak gelişme göstermiştir. 1974 yılı Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Maraş yerleşime kapatılmıştır.

MailingTitle

MailingContent

MailingName
MailingSurName
E-Posta
Tamam

E-posta Gönderimi Başarılı 

Uyarı

E-posta ile Gönderimi Başarısız